Ośrodek Szkolenia Kierowców POLMOZBYT został założony 17 czerwca 1999 roku. Założycielem, kierownikiem i początkowo jedynym instruktorem ośrodka był mgr inż. Dariusz Ciesielski.

Pierwsi kursanci przygotowywali się do egzaminu na Fiacie Uno. W krótkim czasie napływało coraz więcej kursantów, co przyczyniło się do decyzji zakupu drugiego samochodu. W tym samym czasie został zatrudniony drugi instruktor - Wojciech Węglewski. W 2000 roku nastąpiła zmiana marki samochodów szkoleniowych z Fiata Uno na Punto oraz zatrudniony został trzeci instruktor - Arkadiusz Nowak. Ciekawe i nowatorskie metody opanowania placu manewrowego przyciągały setki kursantów, dlatego zatrudniony został czwarty instruktor - Wiesław Pokorski. Obecnie w OSK „POLMOZBYT” pracuje czterech instruktorów: Dariusz Ciesielski, Maciej Ciesielski, Sławomir Gniewoski, Wojciech Węglewski i sekretarka Anna Kwiatkowska.

   
© 2011-2015 OSK-CIESIELSKI.PL